Eye On Films

Eye on Films A new business model for the promotion, circulation and distribution of first feature films

Eye on Films is a unique, global network of film professionals, which guarantees the circulation of a selection of first feature films in festivals partners in Europe and third countries, and the commercial exploitation of these films by distribution partners in Europe and third countries.


Eye on Films is developed by Wide with the support of the MEDIA Mundus program.

Bringing together 70 international partners, including 40 festivals and 30 distributors, the project aims to implement a selection of a dozen of recent films, 1st or 2nd feature films (fiction, animation, long-length documentaries), never screened or released outside their country of origin.

Selected by the members of the EoF network, the films will have the opportunity to get selected in the different festival partners and to be released via the distributors of the network.

 

Eye on films je novi poslovni model za promociju, cirkulaciju i distribuciju prvih igranih filmova.

Riječ je o jedinstvenoj, globalnoj mreži filmskih profesionalaca, koja garantira cirkulaciju izabranih prvih filmova među partnerskim festivalima u Europi i zemljama trećega svijeta, kao i njihovu komercijalnu eksploataciju potpomognutu distribucijskim partnerima u Europi i zemljama trećega svijeta.

Eye on Films postavio je Wide, uz potporu MEDIA Mundus programa, osnovan je u ožujka 2011.

Spajanjem 70 međunarodnih partnera, uključujući 40 festivala i 30 distributera, ciljevi ovoga projekta su uvrštavanje u selekciju desetine recentnih filmskih naslova. Prvi i drugi film (fikcija, animacija, dugometražni dokumentarac), nikada nisu prikazivani ili distribuirani izvan zemlje porijekla. Izabrani unutar EoF mreže sada imaju šansu da budu prikazani na partnerskim festivalima, da pomoću distribucijske mreže stignu i u druge zemlje.

 

Croatian kings

Croatian kings series is a specific documentary and educational project, consisting of seven 50-minute episodes. This is the first representation (in the Croatian film and media history) of the earliest and in many ways the most interesting period of Croatian history; from the arrival of the Croats in the 7th century, until the end of the native ruling Trpimirović dynasty (around 1100). In this unique series, Croatian rulers Trpimir, Tomislav, Stjepan Držislav, Petar Krešimir IV., Zvonimir and many others will be given a face and character for the first time. Viewers will be able to see major early medieval battles of the Croatians against the Bulgarians, Byzantines, Saracens and Hungarians, as well as the coronation of Croatian kings. For the purposes of this series, Croatian royal crown has been completely reconstructed for the first time in history. It is also the first time in the Croatian scientific and cultural history that the faithful life-size reconstructions of the old Croatian churches and the famed princely and royal stone inscriptions in their original, long lost form were made. That is a cultural venture which far exceeds the limits of mere film or documentary production. The goal of this project is to create, in addition to an artistic gem, a long-term educational material for the present and future generations.

 

Hrvatski kraljevi

Serijal Hrvatski kraljevi specifičan je igranodokumentarnoobrazovni projekt, koji se sastoji od sedam 50-minutnih epizoda. Ovo je prvi put u filmskoj i medijskoj povijesti Hrvatske da se ekranizira najranije i po mnogočemu najzanimljivije razdoblje hrvatske povijesti od doseljenja u 7. stoljeću pa do kraja narodne vladarske dinastije Trpimirovića (oko 1100. godine). U ovoj jedinstvenoj seriji hrvatski vladari Trpimir, Tomislav, Stjepan Držislav, Petar Krešimir IV., Zvonimir i mnogi drugi prvi put će dobiti lica i karakter. Gledatelji će prvi put moći vidjeti velike ranosrednjovjekovne bitke Hrvata protiv Bugara, Bizanta, Saracena i Mađara, te krunidbe hrvatskih kraljeva. Za potrebe serije, prvi put u povijesti u cijelosti je rekonstruirana hrvatska kraljevska kruna, također prvi put u znanstvenoj i kulturnoj povijesti Hrvatske napravljene su vjerne rekonstrukcije starohrvatskih crkvi u prirodnoj veličini te glasoviti kneževski i kraljevski kameni natpisi u svojem izvornom, odavno izgubljenom obličju, što je kulturološki pothvat koji daleko nadmašuje granice pukog filmskog ili dokumentarističkog pristupa. Svrha ovog projekta jest, uz to što će biti umjetnički dragulj, stvoriti dugotrajno obrazovno štivo za sadašnje i buduće naraštaje.

Office Suppliers

Media Partners

Official Partners